Vzděláni, praxe a kvalifikační předpoklady

JUDr. Jaroslav Kubát

Vzdělání:

1992 – 1993 Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

Specializační studium „Právní vztahy k nemovitostem“

1991 Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

Doktorát z pracovního práva

1985 - 1990 Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

studium zakončené diplomovou prácí „Působnost národních výborů jako stavebních úřadů“

1968 - 1972 Střední průmyslová škola stavební Havlíčkův Brod

Kurzy, semináře:

1978 - dosud v r. 1978 jmenován Krajským soudem v Českých Budějovicích soudním znalcem

v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí

2006 Osvědčení NBÚ na stupeň utajení důvěrné

2000 - 2001 VŠE, fakulta managementu J. Hradec - získání osvědčení viz příloha

 Problematika Evropské unie

 Příprava na implementaci strukturálních a kohezních fondů

 Projektové řízení

 Finanční a veřejné zakázky

1995 – 2002 spolupráce při tvorbě a realizaci GIS OkÚ Tábor

1994 Institut MV ČR v r. 1994 – Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro výkon

činnosti na úseku pozemkových úřadů

Praxe:

2003 - 2007 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

ředitel územního pracoviště České Budějovice

2002 - 2003 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

Územní pracoviště České Budějovice

ředitel odboru právních služeb,

zástupce ředitele ÚP

1996 - 2002 Okresní úřad Tábor

vedoucí Okresního živnostenského úřadu , zároveň

v r. 1996 jmenován za OkÚ Tábor členem komise při Pozemkovém fondu ČR

pracoviště Tábor pro vydávání náhradních pozemků,

od r. 1998 člen komise informatiky OkÚ Tábor

– budování geografického informačního systému (GIS) ve vztahu k nemovitostem,

prověření pozemků ve vlastnictví státu ve vazbě na záměry územního plánu apod

od r. 1998 zapojen do pracovní skupiny pro posílení a rozvoj podnikatelského sektoru

pro zpracování

Strategie rozvoje regionu –NUTS III (Budějovického kraje)

obdobně pro NUTS II (tzv. Jihozápad - Budějovický a Plzeňský kraj)

1991 – 1995 Pozemkový úřad Okresního úřadu Tábor

vedoucí majetkoprávního (restitučního) oddělení vč. právní pomoci

s komplexními pozemkovými úpravami, zároveň člen sankční komise pro vydávání

nemovitostí dle zákona o půdě a poskytování fin. náhrad

1985 – 1991 MěstNV Pacov

vedoucí Odboru výstavby

vedle výkonu státní správy i úkoly „samosprávy“
- plán komplexního sociálně ekonomického rozvoje města 1984-2000
- přepracování územního plánu města ve spolupráci s katedrou urbanismu
ČVUT, zajištění jednotlivých stupňů PD, zajišťování dodavatelských kapacit
- evidence majetku obce, řešení veškerých majetkoprávních vztahů obce
- výkupy pro investiční činnost obce
- agenda institutu tzv. osobního užívání zejména pro účel staveb rodinných domků
- problematika bytového a místního hospodářství města, správa budov,
agenda obchodu a služeb
- organizace a koordinace výstavby, překládek sítí, dodavatelské zajištění,
činnost vlastní stavební skupiny při ZNV apod.
(větší akce :
-mateřská školka
-obchodní dům
-zatrubnění vodoteče,
-přípravné práce pro stavbu polikliniky,
-technická vybavenost pro více jak 200 bytů v rámci IBV – lokality Úvoz, Nádražní a Blata
-zahájení stavby kulturního domu
-rekonstrukce barokní zámecké kaple
-a další),.

1981 – 1985 MěstNV Pacov

vedoucí Hospodářsko správního odboru - dtto viz výše

1979 – 1981 MěstNV Pacov

samostatný odborný referent stavebního úřadu Hospodářsko-správního odboru

1972 – 1979 ONV Pelhřimov - referent až samostatný odborný referent Odboru výstavby a ÚP

1972 – 1979 ONV Pelhřimov - referent až samostatný odborný referent Odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

 

 

 
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat